O společnosti

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. zajišťuje krytí potřeb externích zákazníků a dceřiných společností v HOLDINGU VÍTKOVICE při údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční výstavbě. Základní sortiment strojírenských výrobků tvoří návrh a výroba strojních dílů, zařízení a ocelových konstrukcí.

Základním atributem rozvoje společnosti je poskytování služeb v oblasti údržby výrobních a energetických zařízení na tržním principu při odpovídající technické úrovni, skladbě a kvalitě odvedených výkonů.


Výrobní možnosti Propagace Pracovní příležitosti Certifikáty